Geschiedenis

Geschiedenis van Velius'hoed

Velius was de 17e eeuwse stadsgeneesheer én de beroemde chroniqueur van de stad Hoorn. Deze Velius droeg een in zijn tijd voor artsen zeer gangbare conisch gevormde hoed.

De HOED bij Velius'hoed staat voor: Huisartsen Onder Eén Dak.

In ons logo vleit de esculaapslang zich denkbeeldig om de hoed van Velius.

Velius'hoed is ontstaan uit vier individuele huisartsenpraktijken (Banis, van Bergen, Mettivier Meyer / Harmse en Wybenga), die zelfstandig wilden blijven, maar toch in één gebouw gehuisvest wilden worden om bepaalde vormen van samenwerking mogelijk te maken. In 1999 is door vruchtbare samenwerking met de Stichting Stadsherstel Hoorn het gebouw opgetrokken na de sloop van de voormalige brandweerkazerne. De slangentoren is daarbij gespaard. Het 'glazen huisje' daarbovenop dient als uitzicht- en vergaderplaats.

Het individuele van de verschillende praktijken wordt binnen het gebouw uitgedrukt door de volstrekt verschillende inrichting van de spreekkamers van de huisartsen.